Projekti lõpptulemused

Selles postituses leiate meie projekti tähtsamad lõpptulemused:

 

Rahvusvahelise projekti kodulehekülg (inglise keeles) – http://www.childrenchangetheworld.eu

Tallinna Meelespea lasteaia koduleheküljel olev projekti info (eesti keeles) – https://www.tallinn.ee/est/meelespea/SA-Archimedese-Erasmus-projekt-3 

Kolme aasta küsimustike tulemused (inglise keeles)-   http://www.childrenchangetheworld.eu/portal/wp-content/uploads/2016/03/Final-questionnaire-results.pdf

Method Guide part A – Changes in educational environment (inglise keeles) – http://www.childrenchangetheworld.eu/portal/wp-content/uploads/2016/03/Let-the-children-change-the-world-method-guide.pdf 

Method Guide part B – Best practices (inglise keeles) –  http://www.childrenchangetheworld.eu/portal/wp-content/uploads/2016/03/part-B-Method-Guide.pdf

Hariduskeskkondade ja parimate tavade väljatöötamise ja kavandamise metoodikteadmik,  osa A-  (eesti keeles) – https://www.tallinn.ee/est/meelespea/SA-Archimedese-Erasmus-projekt-3

Strateegia diskrimineerimise vältimiseks alushariduses, osa B – Parimad õppetegevused (eesti keeles) – https://www.tallinn.ee/est/meelespea/SA-Archimedese-Erasmus-projekt-3

Projekti perioodide analüüsid (inglise keeles)- http://www.childrenchangetheworld.eu/portal/wp-content/uploads/2016/03/Evaluation-Criteria.pdf

Projekti levitusüritused (inglise keeles)-  http://www.childrenchangetheworld.eu/portal/wp-content/uploads/2016/03/Dissemination-activities.pdf

Kuues ning ühtlasi ka viimane projektikohtumine Rootsis 07- 09.mai 2018

Mai alguses võõrustasid meid projekti koordinaatorid rootslased meile juba tuttavas Rootsi linnas Mölndalis. Päevad olid väga sisukad ning palju tööd sai tehtud.

Esimesel päeval tervitasid meid soojalt Rootsi lasteaia, Bosgårdens pedagogiska enhet, direktor Naomi Jonas ning Anna Brügge, alushariduse tegevjuht, kes vastutab ning koordineerib kõikide linnas olevate koolieelsete lasteasutuste tööd ja juhtimist.

Peale põgusat sissejuhatust jätkus projektitöö. Partnerid esitlesid oma tegevusraporteid, analüüsisid seni saavutatud tulemusi ja reflektsiooniringis arutlesid, mida nad eelmise perioodi vältel õppisid. Seejärel valisime eelneva perioodi parima tegevuse, milleks osutus seekord Rootslaste tegevus “varvastega maalimine”. Lisaks otsustasime lisada “Method Guide” veel 4 lisa õppetegevust – iga perioodi hääletustulemustel teiseks jäänud tegevuse.

Peale lõunat külastasime kohalikku uut raamatukogu kus meid tervitasid majahaldjad Gunilla ja Anna. Meile tutvustati nii maja ajalugu kui ka kirjandust, mis käsitleb kõiki diskrimineerimise aluseid, inimõigusi ning võrdseid võimalusi kõigile. Tutvusime ka raamatukogu uue osaga, kus asusid mitmed huvitavad toad, nt “apple room” ehk “õuna tuba”, mis on mõeldud erivajadustega lastele. Hiljem viidi meid “story telling room” ehk “lugemissaali”, mis erineb väga meile teada tuntud traditsioonilisest lugemissaalist. Seal saime lähemalt tutvuda raamatukogus pakutava temaatilise lastekirjandusega. Päev lõppes põnevas “Prison Island” põgenemistubades.

This slideshow requires JavaScript.

Teist päeva alustasime tagasivaatega esimesele, kus arutasime ja avaldasime mõtteid seoses “Method Guide” lisatavate lisa õppetegevuste täienduste kohta. Peale pausi andsid nii Norra, Itaalia kui ka Eesti delegatsioon ülevaate neile projekti alguses määratud ülesannete kohta.  Norra andis ülevaate projekti levitamise plaani kohta (kuhu oleme jõudnud? mis plaanid on edasi?), Itaalia rääkis rahvusvahelise projekti veebilehe täiendamisest ja pidevast uuendamisest ning Eesti andis ülevaate 3.a jooksul läbi viidud küsimustike analüüsi kohta. Päeva lõpetasime Criteria 4, vanus ja erivajadused, analüüsimise ning hindamisega.

 

Kolmas päev ehk projekti viimane ühine päev algas Rootsi lasteaia direktori tänukõnega. Edasi jagunesime rahvusvahelistesse gruppidesse, et analüüsida tervet projekti ning hiljem avaldada oma mõtteid ühises ringis. Peale ühisringi jagasid projekti koordinaatorid omi mõtteid ja visiooni “Method Guide” valmimise osas. Kokku sai veel lepitud viimastes tähtsates detailides ning kuupäevades lõppdokumentide vormistamisel.

Meie viimast ühist õhtut tähistasime ühe väga toreda laevasõiduga “M / S Trubaduren” pardal, kus ei olnud puudust heast söögist, meelelahutusest ning eelkõige seltskonnast. Mõtlesime tagasi sellele kolmele aastale, koos õpitule/kogetule ja sellele, kuidas ühest pisikesest ideest võib saada suur projekt.

Lois Lowry on öelnud, et “Lastel on õigus mõelda, et nad võivad ja suudavad maailma muuta” (“Kids deserve the right to think that they can change the world.”) seega, süstigem neile seda teadmist ning LASKEM LASTEL MUUTA MAAILMA!

 

 

 

Õppetegevused

Käesoleva perioodi vältel on igal projektipartneril ülesanne mõelda välja tegevus seoses projekti valdkonnaga vanus ja erivajadused. Meie lasteaia kõik rühmad esitasid ühe õppetegevuse konspekti mille seast majasisese hääletuse tulemusena valiti välja kaks parimat tegevust, mille tõlkisime inglise keelde ja esitasime projektipartneritele. Võitjateks osutusid seekord Mõmmikute ja Sipsikute rühma tegevused.

Mõmmikute rühma tegevus  „Karumõmm on eriline“

Õpetajad: Laura Laubre ja Monika Katsev

Eesmärgid:

 1. Laps tunneb näo- ja kehaosi, märkab erinevusi (mis on puudu).
 2. Laps oskab loendada 2-ni.
 3. Laps tutvub uute sõnadega, lapse sõnavara rikastamine.
 4. Laps suudab ennast loovalt väljendada laulmise ja liikumise kaudu.

Tegevuse käik :

Üks õpetaja on jänes, teine on karu. Jänes kurvastab, et tal ei ole sõpru  ja läheb sõpra otsima. Leiab karu, kellel on ainult üks kõrv. Jänes teretab ja küsib, kas karu soovib tema sõbraks saada. Karu ei kuule mida jänes räägib. Jänes märkab karu eripära ja siis ütleb kõvema häälega, karu kuuleb ja on hea meelega nõus jänese sõbraks saama. Koos minnakse metsa mängima.  Koos mängides leiavad veel ühe karu, kellel on üks käpp (parem) puudu. Jänes tutvub ja soovib sõbraks saada aga karul ei ole võimalik õiget käppa anda. Jänes märkab seda ja annab teise käpa. Koos minnakse tantsima „Hüppan , hüppan, hüppan hops (keerutan, plaksutan) jne. Lõpetuseks seletab õpetaja pildimaterjali abil, et mõned inimesed on erinevad kui meie , kuid nad saavad olla ikkagi head sõbrad kellega koos mängida, laulda ja tantsida.

„Mina“

Heljo Mänd

 

Mul on kaks väikest kätt, pliksukätt – plaksukätt.

Mul on kaks väikest jalga, kepsujalg- kõpsujalg.

Mul on kaks väikest silma, nirgisilma-sirgusilma.

Mul on kaks väikest kõrva, krapsukõrva – krõpsukõrva.

Aga üks väike nina, nöpsnina – nipsinina.

Suur on ainult minu MINA.

 

mõmmikud 2mõmmikud

 

Sipsikute rühma tegevus “Erivajadustega inimesed”

Õpetaja: Jaanika Reinik ja Kätlin Valge

Sissejuhatus:

Sissejuhatavas osas toimus arutelu seoses erivajadusetega, kasutades näitmaterjalina “Friends” sarja mulaaže erivajadustega inimestest. Lapsed võtsid kordamööda karbist mulaaže ning rääkisid neist (mida näevad, mida teavad ja on päriselus näinud). Teised ringis olevad lapsed said seejärel võimaluse täiendada. Õpetaja toetas arutelu suunavate küsimuste ja endapoolsete mõtetega.

Põhiosa sissejuhatusena näitas õpetaja kahte plakatit pealkirjaga “Uus laps Sipsikute rühmas”. Lastel ülesanne kujutada ette rühma tulemas uusi lapsi, üks neist pime, teine kurt. Õpetaja selgitas, et mõlemale lapsele pannakse nimi, mõeldakse vanus ja seejärel on kõigil võimalik mõelda sellele, milline oleks selle lapse lasteaiapäev Sipsikute rühmas toetudes järgnevatele küsimustele:

 • Mis tunne võib olla kurdil/pimedal lapsel meie rühmas käia?
 • Millised raskused võivad ette tulla?
 • Mida saab ta teha samamoodi nagu kõik teised?
 • Kuidas saaks aidata tal kohaneda/ aidata igapäevastes tegevuses?

eriv1eriv2

Tegevuse põhiosa kahes grupis:

Esimene grupp lõi profiili pimedale poisile, kellele nimeks pandi Toomas.

Lapsed kirjeldasid Toomase päeva tuues esialgu välja rohkem muresid arvates, et pimedana ei saa Toomas hästi isegi riideid vahetada, WCś käia ja süüa.

Järgnesid praktilised tegevused mängimaks läbi seda, mis tunne on mitte näha.

 1. Tegevus – Kolm last liikusid teise tuppa, kus õpetaja sidus kinni nende silmad (laste nõusolekul) ning teised moodustasid rühmatoa põrandale takistusraja. Laste ülesandeks oli kaetud silmadega kaaslased juhatada ruumi teise otsa ilma, et keegi millegile vastu läheks (tegevusel kaks kordust)
 2. Tegevus – Õpetaja sidus ühel lapsel (lapse nõusolekul) kinni silmad ja teised moodustasid lapse ümber ringi. Ringi keskel oleval lapsel ülesandeks öelda, kes parasjagu midagi ütles ning kust hääl tuleb (seljatagant, paremalt, vasakult…) (Tegevusel kaks kordust).

Praktiliste tegevuste järel oli osade laste arusaam muutunud. Näiteks tõid lapsed välja selle, et tegelikult tunnevad nad üksteist ka nägemata hääle järgi ära. Üks laps tõi aga välja, et tema jaoks oli hirmus silmad kinni liikuda, sest ta tundis hirmu, et põrkab millegi vastu.

Tegevuse järel lastel ülesandeks joonistada, kuidas nende arvates Toomas välja võiks näha. Siin plakat lapsesuu ütlemistega ja joonistused:

plakat

Teine grupp lõi profiili kurdile tüdrukule, kelle nimeks pandi Liilia.

Lapsed tõid välja enim seda, et tal võib olla kurb, kui ta ei kuule näiteks mida tegevustes ja mängus räägitakse või mida räägib õpetaja. Lapsed pakkusid lahenduseks eri variante: talle kätega selgitamist, kirjutamist ja joonistamist või lihtsalt ette näitamist.

 1. Tegevus – lapsed tõmbasid kordamööda purgist igapäevase olukorra, mida teistele ilma sõnadeta selgitada. Siltidel näiteks: “Tahan juua, palun vett”; “Ma kukkusin, vajan plaastrit”; “Mul on nohu, palun salhvrätikut”…
 2. Tegevus – lapsed tutvusid viipekeelega. Õpetaja näitas tahvelarvutist mõningaid viipekeele märke ning seejärel videot, kus õpetati viipekeelt. Video vaatamise järel katsetati ja harjutati mõningaid viipekeelseid sõnu.  Ühiselt öeldi viipekeeles lause “ma oskan natukene viipekeelt”.

Tegevustele järgnes kokkuvõte ning lastel ülesandeks joonistada, milline Liilia nende arvates välja võiks näha. Siin joonistused ja plakat lapsesuu ütlemistega:

plakat 2

Kokkuvõte:

Nii mõnigi laps muutis tegevuse käigus oma arvamust eelkõige seoses võimalike raskustega, mis Toomasel ja Liilial esineda võivad. Mõisteti, et on võimalik ennast ka sõnadeta väljendada ning nägemata liikuda ja vestluses olla. Lisaks osati tegevuste järel välja tuua täiendavalt näiteid, kuidas lapsi igapäevaselt aidata võiks.

Mõned lapsesuu näited:

 • “Ta saab kallistada. Ja me saame teha nii, et kui ta ei kuule, siis võime seda kuidagi sõrmedega ette näidata või võime seda joonistada.” (Liiliast)
 • “Kui ta ei kuule, siis ta on kurb, et ei saa kaasa teha. Aga joonistada ja muidu kõike saab teha, lihtsalt ta ei kuule, kui öeldakse, et on tema kord.” (Liiliast)
 • “Temaga saab asju arutada ja tal on hea meel, kui seda juttu ise keegi alustab. Siis on ka hea meel, kui keegi mängu kutsub. Ta kuuleb ju samu asju, mida kõik teised.” (Toomasest)
 • “Tore, kui teine näitab, mis on hea mäng. Teda võiks käest kinni hoides mängima viia ja ise panna ta käsi õige jupi peale. Headus annab hoolivust!” (Toomasest)

 

Laskem lastel muuta maailma! 🙂

Haabersti linnaosa lasteasutuste õpetajate konverents „Õnnelik õpetaja – õnnelik laps!“

23. novembril 2017 toimus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ning „Tallinna alusharidus 100“ raames Haabersti linnaosa lasteasutuste õpetajate konverents „Õnnelik õpetaja – õnnelik laps!“. Konverentsil jagasid Haabersti lasteasutuste õpetajad oma töökogemusi kolleegidele.

23961140_1482204731815964_352036877_o

Tallinna Meelespea Lasteaiast esinesid õpetajad Kätlin Valge ja Jaanika Reinik ettekandega rahvusvahelise projekti rakendamisest meie lasteaias. Muuhulgas räägiti sellest kuidas projekt on lisaväärtus mitmekesisema ja silmaringi avardava alushariduse võimaldamiseks koolieelses lasteasutuses, et ennetada diskrimineerimist ja julgustada sallivat käitumist. Põhirõhk oli aga parimate praktikanäidete jagamine ehk siis Eesti tegevuste presenteerimine, mida oleme projekti kestel läbi viinud oma lasteaias.

Link uudisele Haabersti Linnaosa Valitsuse koduleheküljel: http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Haabersti-linnaosa-lasteasutuste-opetajate-konverents-Onnelik-opetaja-onnelik-laps

 

Laskem lastel muuta maailma! 🙂

Projekti infotund õpetajatele (26.10.2017)

Peale rahvusvaheliste projektikohtumiste toimumist on oluline, et “rändavad õpetajad” tutvustavad projektikohtumisel õpitud teadmisi ja kokkuleppeid oma kolleegidele. Nii ka toimus peale Poola projektikohtumist projekti infotund, mille valmistasid ette ja viisid läbi Kätlin Valge, Jaanika Reinik, Kerli Aasa ja Terje Vandmann.

Infotunnis tegid õpetajad ülevaate Poola projektikohtumisel toimunust, vaadati pilte ja videosid ning analüüsiti koolitusel käsitletud teemasid. Toimus sissejuhatus järgmise perioodi temaatikasse (vanus ja erivajadused) mida käsitleti läbi valdkonna analüüsi tulemuste (meie maja näitel) ja ühismängude.

Üheskoos lepiti kokku kuupäevades millal iga rühm esitab oma tegevuskonspekti, millal hääletatakse Eesti parima tegevuse poolt ja edastatakse see projektipartneritele. Ühtlasi saadame sel aastal Jõulutervitused posti teel seega meisterdavad lapsed igast rühmast neli Jõulukaarti mis lähevad meie parnterlasteaia lastele Norrasse, Rootsisse, Itaaliasse ja Poolasse 🙂

 

Viies projektikohtumine Poolas 15-17. oktoober 2017

Oktoobri keskpaigas võõrustasid meid Poola projektipartnerid Stanini nimelises külas Łuków´i maakonnas. Esimesel päeval külastasime nende kooli  ja lasteaeda, Zespol Szkol w Staninie – Przedszkole, mis asusid ühes hoones ja uut sõimekompleksi mis asus teises hoones. Kohapeal saime tunda tõelist Poola külalislahkust, mis õhkas meid vastu võtvatest lastest ja täiskasvanutest!

 

Esmalt külastasime lastesõime kus uues modernses hoones võeti meid vastu riigilippude lehvides. Lapsed esitasid meile ringtantsu-mängu ja jagasid kingituseks lasteaia logoga raamatu järjehoidjaid. Meid transportis vahva kollane koolibuss, mis edasi viis meid linnavalituse hoonesse.

Kohapeal tutvustati meile linna ajalugu ja piirkonna alajaotust. Edasi liikusime koolimajja, kus samas hoones teisel korrusel paikneb ka lasteaed.

Kombekohaselt pakkus direktor külalistele enne sisenemist leiba ja soola. Koridorides tervitasid kooliõpilased külalisi riigilippudega lehvitades ja edasi jätkus vastuvõtt spordisaalis kuhu terve kool kogunes. Nimelt tähistati sel päeval Poola õpetajatepäeva ja nii lapsed kui ka pedagoogid olid ette valmistanud eeskavad.

Projektikohtumine jätkus reaalainete klassiruumis, kus projektipartnerid esitasid möödunud perioodi töö tulemusi video ja power point´i abil. Hea tavana jagasid partnerid omavahel kodudest kaasa võetud kingitusi (tervituskaardid lastelt, teemakohane lastekirjandus jne) ning meie viisime oma sõpradele savikujukesed, mis nad Eesti projektikohtumisel ise olid meisterdanud.

Pidupäeva puhul toimus kohalikus raamatukogus linnapea vastuvõtt kuhu olime ka meie lahkesti kutsutud. Projektikohtumise esimene päev lõppes rõõmsas ja elevas meeleolus, mida tekitas ka osaliselt suur ootus järgmise päeva koolituse ees.

Projektikohtumise teisel päeval toimus põhjalik koolitus meie projekti viimase valdkonna kohta – vanus ja erivajadusel. Me õppisime lähemalt tundma ja analüüsisima diskrimineerimise erinevaid aspekte, põhjuseid, väljundeid ja väärarusaamu. Kirjutasime üles mõtteid seoses ühiskondlike stereotüüpsete arusaamade kohta vanade ja noorte ning erivajadustega inimeste kohta. Kaardistades sellega hoiakud, mida soovime muuta.

awareness = knowledge + empathy

Selleks, et paremini mõista erivajadustega inimese elu, mängisime läbi elulised olukorrad tehes läbi stimulatsioonid: pajakinnastega nätsu kätte saamine pakendist, lumekinnastega lipsu sidumine, nägemist hägustavate prillidega piirjoontes värvimist. Üks meeleolukamaid näiteid oli aga kogemuslik eksperiment sellest, kuidas üks inimene istub ja püüab jätta meelde teksti mida talle ette loetakse. Samal ajal aga on tema ümber inimesed kellest üks sosistab kõrva teist teksti, teine puudutab kaela ja juukseid, kolmas koputab ebaregulaarselt õlale… ehk siis milline on elu autistina (pidevad segajad, sensoorsed puudutused, skisofreeniline heli kõrvus).

Ülevaate erinevatest teraapiavormide rakendamisest andis meile kooli füsioterapeut, kes peale koolituspäeva tutvustas enda tööruume ja -vahendeid.

Peale pikka koolituspäeva toimus koolis pidulik ühisõhtusöök, kus olid koos meiega kohal ka kõik õpetajad. Meile tutvustati lasteaia, logopeedi ja füsioterapeudi ruume. Saime ka omal nahal tunda tunnetustoa varieeruvaid meetodeid ja vahendeid, mida seal koolis ja lasteaias kasutatakse lastega töötamisel.

Möödunud perioodi parimaks praktikaks osutus seekord Norra tegevus “Family Constellations” ehk erinevate peremudelite loomine.

Projektikohtumise kolmanda päeva veetsime Poola pealinnas Warsawis kus külastasime rändnäitust “Invisible Exhibition” (https://niewidzialna.pl/en/?accessible=1)

Näitusel oli meile giidiks vaegnägija kes saatis meid läbi erinevate tubade oma häälega. Ruumid olid kottpimedad ja igaüks representeering igapäevastest kohtadest – köök, tänav, mets jne. Igas toas oli oma ülesanne – midagi leida, meelde jätta jne.

At the exhibition our visitors acquire information through touch, hearing and smell, and sense of balance. This way they can in the new situation, in the absence of vision, to know not only the difficulties faced by blind people, but they also have held that even in the darkness of the world can be beautiful and full. – Invisible Exhibition

Näituse eesmärk on tutvustada pimedate elu läbi positiivse kogemuse, “näidates” kuidas vaegnägijaid vajadusel toetada ja neid mõista.

zdjecia_niewidzialna8

Suur tänu meie Poola projektipartneritele meeleoluka ja silmi avava projektikohtumise korraldamise eest!

Õppetegevused

“Lapse seksuaalsus hakkab kujunema tema sünni hetkest. Esimesed lähedaste puudutused, mis tekitavad positiivseid tundeid tekitavad soovi kogeda seda veel ja veel. Olles saanud positiivseid hea puudutuse kogemusi tunneb laps kasvades end suure tõenäosusega oma kehas võimalikult hästi ning soovib ka teistele hea puudutuse kogemust pakkuda.”

Käesoleva perioodi vältel on igal projektipartneril ülesanne mõelda välja tegevus seoses projekti valdkonnaga seksuaalsus ja seksuaalne identiteet. Meie lasteaia kõik rühmad esitasid ühe õppetegevuse konspekti mille seast majasisese hääletuse tulemusena valiti välja kaks parimat tegevust, mille tõlkisime inglise keelde ja esitasime projektipartneritele. Võitjateks osutusid seekord Naksitrallide ja Sipsikute rühma tegevused.

Naksitrallide perenädalaks koostatud tegevus, õpetaja Anneli Aasamets

Tegevuse teema: Erinevad peremudelid

Eesmärgid:

 • Laps oskab nimetada lähisugulasi (ema, isa, kasuema, kasuisa, vanaema, vanaisa, onu, tädi, vend, õde, poeg, tütar)
 • Laps teab, et pered võivad olla erinevad.
 • Laps tunneb värve (sinine, punane, kollane, oranz, lilla, roheline)
 • Laps oskab loendada kuueni.

Tegevuse käik:

Pereraamatu vaatlus. Õpetaja näitab raamatut ja loeb pildil olevate perede kohta. Arutletakse koos lastega, missuguses korteris mingi pere elab aknast paistvate iseloomulike tunnuste järgi.

Iga laps räägib oma perest (kes elavad tema kodus).

Mäng: Koostame oma mängupere

Mängu käik: Kuuele erivärvilisele paberile on laotud tagurpidi inimeste pildid (näit kollasel tüdrukute pildid, rohelisel poiste pildid, punasel nooremad naised, sinisel nooremad mehed, oranzil vanemad naised, lillal vanemad mehed). Lapsed veeretavad kordamööda värvi-täringut ja vastavalt saadud värvile võtavad sama värvi paberilt ühe inimese. Nii moodustuvad erinevad pered. Põnevuse lisamiseks  kautada ka nooleratast. Pärast värvi veeretamist saab laps keerutada noolt ja siis selgub kas saad liikme juurde võtta või mitte (olenevalt kas nool jääb jah-ile või ei-le). Pärast loetakse pereliikmed üle ja võrreldakse perede suuruseid ja vanuseid jne. Perede võrdlemisel saab õpetaja võimaluse vastata tekkinud küsimustele ja arutleda kas reaalselt ka selliseid peresid olemas võib olla.

 

Sipsikute perenädalaks koostatud tegevus, õpetaja Jaanika Reinik

Tegevuse teema: Suur “EI” või nõusolev “Jah!”

Eesmärgid:

 • laps teeb vahet “heal” ja “halval” puudutusel
 • laps osaleb vestluses teemal “Minu keha kui tempel”
 • laps julgeb enda eest seista ja vajadusel öelda “EI”
 • laps teab, millal ja kus on sobilik olla alasti

Tegevuse käik :

Õpetaja tutvustas lastele mängukotti ning reegleid, mida antud mängus tuleb järgida. Enne mänguga alustamist palus õpetaja igal lapsel öelda enda vaikne “Ei” ning seejärel vali “Ei”.

Mäng:

Iga laps tõmbas mängukotist välja kaardi, mida ta kirjeldas ning vastavalt oma tunnetele lahterdas selle kas sobivaks või mittesobivaks tegevuseks. Vajadusel esitas õpetaja lastele suunavaid küsimusi. Osasid kaarte mängiti koos lastega läbi, et paremini mõista nendel piltidel oleva tegevuse tähendust.

Näiteks:

 • “Rühmakaaslane näitab Sulle peput”

Lapsed kirjeldasid seda tegevust kui mittesobivat, sest see tekitab neis halva tunde.

Laps: “Mitte keegi ei taha näha teise lapse paljast peput!”

Õpetaja: “Kus kohas on sobiv võtta lapsel seljast oma seelik/jalast oma püksid?

Lapsed: “Ainult WC-s”

Õpetaja: “Kas on viisakas kellegi teise peput lüüa?”

Lapsed leidsid selle tegevuse olevat ebameeldiv, sest neile ei meeldi kui nende peput lüüakse.

 • “Rühmakaaslane kallistab sind” 

Lapsed olid üksmeelel, et kallistus on lubatud, et see tekitab hea tunde.

Õpetaja: „Kas siis on hea kallistada, kui ainult üks laps seda soovib aga teine mitte?; mis tunne on kui keegi liiga kõvasti sind kallistab?; mis tunne on kui keegi ei pane käsi ümber sinu mitte kallistuseks vaid paneb käed ümber kaela?“

Lapsed arvasid, et kallistada on hea siis, kui mõlemad tahavad kallistada. Liiga tugevasti kallistada ei tohiks, sest siis võib haiget saada ja see teeb paha tunde. Öeldi, et käsi kaela ümber ei tohiks kindlasti panna, sest siis ei saa hingata ja see on lausa väga ohtlik.

 • “Sõber teeb lohutuseks pai”

Lapsed arvasid, et pai tegemine on selline puudutus, mis on hea ja meeldiv.

Õpetaja:“Kui sa oled kurb aga tunned, et ei taha lohutuseks paitusi, kuidas siis seda öelda võiks“?

Laste arvates piisab sellest, kui selgitada ja öelda vaiskelt ei. „Suur ei“ võib sõpra ehmatada, sest ta ju tahtis siiski lohutada, mitte midagi halba.

Lõpetavas osas vaatles õpetaja koos lastega üle kõik pildikaardid. Toimus lõpetav vestlusring, kus said sõna kõik kes soovisid midagi lisada või küsida. Lõpetuseks ütles õpetaja koos kõigi lastega vaikse ja seejärel „Suure ei“. („Suur ei“ oli seejuures enamik lastel oluliselt konkreetsem ja häälekam, kui tegevuse alguses).

UntitledUntitled1Untitled2