Haabersti linnaosa lasteasutuste õpetajate konverents „Õnnelik õpetaja – õnnelik laps!“

23. novembril 2017 toimus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ning „Tallinna alusharidus 100“ raames Haabersti linnaosa lasteasutuste õpetajate konverents „Õnnelik õpetaja – õnnelik laps!“. Konverentsil jagasid Haabersti lasteasutuste õpetajad oma töökogemusi kolleegidele.

23961140_1482204731815964_352036877_o

Tallinna Meelespea Lasteaiast esinesid õpetajad Kätlin Valge ja Jaanika Reinik ettekandega rahvusvahelise projekti rakendamisest meie lasteaias. Muuhulgas räägiti sellest kuidas projekt on lisaväärtus mitmekesisema ja silmaringi avardava alushariduse võimaldamiseks koolieelses lasteasutuses, et ennetada diskrimineerimist ja julgustada sallivat käitumist. Põhirõhk oli aga parimate praktikanäidete jagamine ehk siis Eesti tegevuste presenteerimine, mida oleme projekti kestel läbi viinud oma lasteaias.

Link uudisele Haabersti Linnaosa Valitsuse koduleheküljel: http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Haabersti-linnaosa-lasteasutuste-opetajate-konverents-Onnelik-opetaja-onnelik-laps

 

Laskem lastel muuta maailma! 🙂

Advertisements

Projekti infotund õpetajatele (26.10.2017)

Peale rahvusvaheliste projektikohtumiste toimumist on oluline, et “rändavad õpetajad” tutvustavad projektikohtumisel õpitud teadmisi ja kokkuleppeid oma kolleegidele. Nii ka toimus peale Poola projektikohtumist projekti infotund, mille valmistasid ette ja viisid läbi Kätlin Valge, Jaanika Reinik, Kerli Aasa ja Terje Vandmann.

Infotunnis tegid õpetajad ülevaate Poola projektikohtumisel toimunust, vaadati pilte ja videosid ning analüüsiti koolitusel käsitletud teemasid. Toimus sissejuhatus järgmise perioodi temaatikasse (vanus ja erivajadused) mida käsitleti läbi valdkonna analüüsi tulemuste (meie maja näitel) ja ühismängude.

Üheskoos lepiti kokku kuupäevades millal iga rühm esitab oma tegevuskonspekti, millal hääletatakse Eesti parima tegevuse poolt ja edastatakse see projektipartneritele. Ühtlasi saadame sel aastal Jõulutervitused posti teel seega meisterdavad lapsed igast rühmast neli Jõulukaarti mis lähevad meie parnterlasteaia lastele Norrasse, Rootsisse, Itaaliasse ja Poolasse 🙂

 

Viies projektikohtumine Poolas 15-17. oktoober 2017

Oktoobri keskpaigas võõrustasid meid Poola projektipartnerid Stanini nimelises külas Łuków´i maakonnas. Esimesel päeval külastasime nende kooli  ja lasteaeda, Zespol Szkol w Staninie – Przedszkole, mis asusid ühes hoones ja uut sõimekompleksi mis asus teises hoones. Kohapeal saime tunda tõelist Poola külalislahkust, mis õhkas meid vastu võtvatest lastest ja täiskasvanutest!

 

Esmalt külastasime lastesõime kus uues modernses hoones võeti meid vastu riigilippude lehvides. Lapsed esitasid meile ringtantsu-mängu ja jagasid kingituseks lasteaia logoga raamatu järjehoidjaid. Meid transportis vahva kollane koolibuss, mis edasi viis meid linnavalituse hoonesse.

Kohapeal tutvustati meile linna ajalugu ja piirkonna alajaotust. Edasi liikusime koolimajja, kus samas hoones teisel korrusel paikneb ka lasteaed.

Kombekohaselt pakkus direktor külalistele enne sisenemist leiba ja soola. Koridorides tervitasid kooliõpilased külalisi riigilippudega lehvitades ja edasi jätkus vastuvõtt spordisaalis kuhu terve kool kogunes. Nimelt tähistati sel päeval Poola õpetajatepäeva ja nii lapsed kui ka pedagoogid olid ette valmistanud eeskavad.

Projektikohtumine jätkus reaalainete klassiruumis, kus projektipartnerid esitasid möödunud perioodi töö tulemusi video ja power point´i abil. Hea tavana jagasid partnerid omavahel kodudest kaasa võetud kingitusi (tervituskaardid lastelt, teemakohane lastekirjandus jne) ning meie viisime oma sõpradele savikujukesed, mis nad Eesti projektikohtumisel ise olid meisterdanud.

Pidupäeva puhul toimus kohalikus raamatukogus linnapea vastuvõtt kuhu olime ka meie lahkesti kutsutud. Projektikohtumise esimene päev lõppes rõõmsas ja elevas meeleolus, mida tekitas ka osaliselt suur ootus järgmise päeva koolituse ees.

Projektikohtumise teisel päeval toimus põhjalik koolitus meie projekti viimase valdkonna kohta – vanus ja erivajadusel. Me õppisime lähemalt tundma ja analüüsisima diskrimineerimise erinevaid aspekte, põhjuseid, väljundeid ja väärarusaamu. Kirjutasime üles mõtteid seoses ühiskondlike stereotüüpsete arusaamade kohta vanade ja noorte ning erivajadustega inimeste kohta. Kaardistades sellega hoiakud, mida soovime muuta.

awareness = knowledge + empathy

Selleks, et paremini mõista erivajadustega inimese elu, mängisime läbi elulised olukorrad tehes läbi stimulatsioonid: pajakinnastega nätsu kätte saamine pakendist, lumekinnastega lipsu sidumine, nägemist hägustavate prillidega piirjoontes värvimist. Üks meeleolukamaid näiteid oli aga kogemuslik eksperiment sellest, kuidas üks inimene istub ja püüab jätta meelde teksti mida talle ette loetakse. Samal ajal aga on tema ümber inimesed kellest üks sosistab kõrva teist teksti, teine puudutab kaela ja juukseid, kolmas koputab ebaregulaarselt õlale… ehk siis milline on elu autistina (pidevad segajad, sensoorsed puudutused, skisofreeniline heli kõrvus).

Ülevaate erinevatest teraapiavormide rakendamisest andis meile kooli füsioterapeut, kes peale koolituspäeva tutvustas enda tööruume ja -vahendeid.

Peale pikka koolituspäeva toimus koolis pidulik ühisõhtusöök, kus olid koos meiega kohal ka kõik õpetajad. Meile tutvustati lasteaia, logopeedi ja füsioterapeudi ruume. Saime ka omal nahal tunda tunnetustoa varieeruvaid meetodeid ja vahendeid, mida seal koolis ja lasteaias kasutatakse lastega töötamisel.

Möödunud perioodi parimaks praktikaks osutus seekord Norra tegevus “Family Constellations” ehk erinevate peremudelite loomine.

Projektikohtumise kolmanda päeva veetsime Poola pealinnas Warsawis kus külastasime rändnäitust “Invisible Exhibition” (https://niewidzialna.pl/en/?accessible=1)

Näitusel oli meile giidiks vaegnägija kes saatis meid läbi erinevate tubade oma häälega. Ruumid olid kottpimedad ja igaüks representeering igapäevastest kohtadest – köök, tänav, mets jne. Igas toas oli oma ülesanne – midagi leida, meelde jätta jne.

At the exhibition our visitors acquire information through touch, hearing and smell, and sense of balance. This way they can in the new situation, in the absence of vision, to know not only the difficulties faced by blind people, but they also have held that even in the darkness of the world can be beautiful and full. – Invisible Exhibition

Näituse eesmärk on tutvustada pimedate elu läbi positiivse kogemuse, “näidates” kuidas vaegnägijaid vajadusel toetada ja neid mõista.

zdjecia_niewidzialna8

Suur tänu meie Poola projektipartneritele meeleoluka ja silmi avava projektikohtumise korraldamise eest!