Erasmus + rahvusvaheline projekt

Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb partnerina Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projektis: „Let the children change the world – teaching and learning tolerance and values from preschool on“. Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb projektipõhiseses koostöös: haridusuuendus ja hea kogemuse vahetamine (Key Action 2)

Projektis osalevad partnerid:

  • Bosgårdens pedagogiska enhet (Rootsi, Mölndal – koordinaator)
  • Gråtass Barnehage as (Norra, Fredrikstad)
  • Tallinna Meelespea lasteaed (Eesti, Tallinn)
  • Zespol Szkol w Staninie – Przedszkole (Poola, Stanin)
  • Comune di Imola (Itaalia, Imola)

Osaleme käesolevas projektis ootustega luua uusi sõprussidemeid rahvusvahelisel tasandil ja teha koostööd Rootsi, Norra, Itaalia ja Poola kolleegidega. Soovime jagada kogemusi ja hea praktika näiteid. Lapsed on meie tulevik, ning neid ümbritsevad täiskasvanud loovad neile keskkonna ja vahendid, mis võimaldavad neil muuta maailma. Olulisel kohal on õpetajate pädevus ja teadmised, et olla positiivne eeskuju kujundamaks noore inimese maailmapilti. Selle projekti raames keskendume diskrimineerimise mõistele ning selle vähendamisele. Igal inimesel on väärtus, olenemata nende rassist, soost, uskumustest, seksuaalsusest, vanusest, soolisest eneseväljendusest või erivajadusest. Olles osa Euroopa Liidust, muutume kultuuriliselt mitmekesisemaks ja täiskasvanute kohus on tagada, et meie lastel oleksid vajalikud oskused ja teadmised, et olla avameelsed süvendades ja edendades sallivust. Projekt on lisaväärtus mitmekesisema ja silmaringi avardava alushariduse võimaldamiseks koolieelses lasteasutuses, et ennetada diskrimineerimist ja julgustada sallivat käitumist.

See on meie lasteaia esimene rahvusvaheline projekt. Igal partner riigil on kohalik blogi, kus kajastatakse olulisemaid tegevusi seoses projektiga. Meie lasteaia põnevate tegemistega saabki kursis olla käesoleval lehel. Mõnusat lugemist!

– Tallinna Meelespea lasteaia kollektiiv

119336

Advertisements