Artikkel Eesti projektikohtumisest!

Tähelepanu-tähelepanu!

 

Tänases Haabersti Postipoisis ilmus artikkel Eesti projektikohtumisest! Head lugemist! 🙂

IMG_0912

Advertisements

Kolmas projektikohtumine Eestis 17-19 oktoober 2016

Tallinna Meelespea lasteaed võõrustas oktoobri keskpaigas rahvusvahelise projekti partnereid. Meile tulid külla õpetajad ja koolijuhid kokku neljast riigist: Itaaliast, Poolast, Norrast ja Rootsist. Meie lasteaeda külastanud delegatsioon koosnes 20st liikmest.

project meeting 17.10-19.10 (100)

Esimene projektikohtumise päev toimus meie lasteaias, kus projektipartnereid tervitasid lauludega Annika, kes on partneritele tuttav esimesest projektikohtumisest Rootsis ja tema abikaasa Hendrik.

 

Järgnevalt esitlesid kõik partnerriigid oma tegevusi ja progressi seoses esimese ajaperioodi möödumisega. Toodi välja tähelepanuväärsemad muudatused, mida viidi läbi sise- ja väliskeskkonnas, kirjeldati erinevaid õppetegevusi mida prooviti ja milline oli nende tagasiside.

This slideshow requires JavaScript.

Üheskoos hääletasime parima õppetegevuse poolt, mille seekordseks võitjaks osutus Norra delegatsiooni idee “Mustanahaline Punamütsike”!

Õppetegevust proovisime ka meie, enne Eesti projektikohtumist, oma lasteaias. Nimelt jutustas õpetaja lastele muinasjutu Punamütsikesest. Samal ajal kasutas ta näpunamütsikeitlikuk materjalina käpiknukke ja lauateatri rekvisiite. Etenduse lõpus küsis õpetaja lastelt “mis oli teistmoodi, kui tavalises muinajutus?”. Lapsed pakkusid erinevaid sisulisi erinevusi (kahe jahimehe asemel oli üks, hunt kukkus tegelikult kaevu jne). Lapsed ei pidanud oluliseks erinevuseks seda, et Punamütsikese nukk oli mustanahaline. Lapsed kommenteerisid, et “pole vahet, milline sa välja näed, sest inimesed on inimesed, nagu lilled on lilled ja loomad on loomad”.

Periood Rahvus, rass ja religioon sai lõpetatud avatud aruteluringiga, kus iga partnerriik avaldas oma mõtteid teemal “Mida uut me õppisime/What did we learn?”.

Lasteaias lõunatamisele järgnes reflektsiooni aeg, mille veetsime Õismäe tiigi äärse jalutuskäiguga ja lasteaia savikojas meisterdamisega. Projektipartnerid tutvusid meie lasteaia ümbrusega, loodusradade ja liiklusväljakuga. Lasteaia õuealal jalutades märkasid külalised erinevaid õppe- ja mängutegevuste keskuseid, kus lapsed igapäevaselt tegutsevad.

Jalutuskäigu järgselt kogunesime taaskord lasteaia  saali, kus meid tervitasid rahvariietes Naerulindude rühma lapsed õpitud laulude ja tantsudega.

Projektikohtumine jätkus Tallinna Meelespea lasteaia direktori Kristina Märksi sõnavõtuga, kes esitles Eesti haridussüsteemi ja projektijuht Kätlin Valge esitlusega meie lasteaia kohta. Päeva lõpetuseks tegime projektipartneritele tuuri meie lasteaias, kus nad külastasid kõiki rühmi, kunstikoda/basseiniruumi, liikumis- ja muusikaõpetaja ruumi, metoodilist kabinetti, logopeedi, eripedagoogi ja direktori kabinette ning nõupidamiste ruumi.

Eesti projektikohtumise teisel päeval toimus koolitus, mis oli alguseks uude ajaperioodi – sugu ja sooline identiteet. Koolitust viisid läbi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise eksperdid Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt. 

Koolitus oli interaktiivne ja vaheldusrikas. Koolitajad lõid loova ja efektiivse õppimiskeskkonna. Erinevateks õppemeetoditeks olid videod, grupi ülesanded ja diskussioonid, käed-külge ülesanded ja mängud. Läbi iseõppimise ja – avastamisele saime selgemaks, kuidas käsitleda lasteaia tasandil järgneva ajaperioodi temaatikat.

 

 

Eesti projektikohtumise kolmas päev toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Päeva alguses arutlesime eilse koolituspäeva üle. Analüüsisime uusi teadmisi mida omandasime ja mõtlesime, kuidas neid rakendada oma töös. Üheskoos leppisime kokku uue ajaperioodi tähtaegades, leppisime kokku reeglites ja töö sisus.

Meil oli töökas, efektiivne ja vahva projektikohtumine!

Suur-suur aitäh kõigile, kes aitasid kohtumist korraldada ja neile, kes sellel osalesid! 🙂

children2